Улаангом сумын  8-р багийн Хөндлөн, Шатад, Баг бураа чиглэлд хяналт шалгалт хийхэд зөрчил илрээгүй бөгөөд 72 айл өрхөд ТХГН-ийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хуулийн талаар мэдээлэл хийж, сурталчилгааны материал, гал түймэр гаргахгүй байх баталгааны хуудас тарааж гарын үсэг зуруулан ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now