Багийн хуралд оролцлоо.

2018 оны 02 сарын 22

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүс Улаангом сумын 8-р багийн хурал Хөндлөн, Шатад газруудад 2018 оны 02 дугаар сарын 06-аас 07-ний өдрүүдэд зохион байгуулдсан. Тус багийн хуралд Хамгаалалтын захиргааны Увс нуурын ДЦГ-ын Улаангом хэсгийн байгаль хамгаалагч М. Баярсайхан, Увс нуурын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсгийн байгаль хамгаалагч Д. Батсуурь нар оролцож ТХГН-ийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон ТХГН-ийн талаар мэдээлэл хийж, гарын авлага брошюр тараалаа. Хуралд нийт 150 гаруй малчин иргэд оролцож мэдээлэл авсан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now