ОХУ, Монгол улсын "Увс нуурын хотгор" хил дамнасан дархан газруудын хамтарсан хамгаалалтын менежмент төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, арга зүйг төлөвлөх, Хамгаалалтын захиргаадын 2017 онд хамтран хийсэн ажлыг дүгнэх, 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газартай танилцаж, туршлага солилцох зорилгоор 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-22-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Тувагийн Кызыл хотод ажиллаа. Тус ажлын хүрээнд Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргааны дарга Б. Одсүрэн, мэргэжилтэн Р. Жамсран, нягтлан бодогч Д. Алтанцэцэг, Доктор Б.Оюунгэрэл, ажилтан М. Ууганбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now