Хамтын ажиллагааны гол зорилго нь Монгол улсын байгаль хамгаалах тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх харилцан бие биедээ туслах, мэдээлэл солилцох, хамтран хяналт шалгалт хийх, зөрлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now