Санамж бичиг байгууллаа

2017 оны 06 сарын 28

Хамтын ажиллагааны хүрээнд ТХГН-ийн тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, ойн тухай хууль, гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тусгай хамгаалалттай газар нутагт гарч болзошгүй байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, ой хээрийн түймэр гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now