Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргаа менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд ард иргэдээр үнэлгээ хийлгэлээ. Үнэлгээг Хамгаалалтын захиргааны дарга М. Анхбаяр, мэргэжилтэн Ч. Энхээ, Мэргэжилтэн Н. Лхамсүрэн, жолооч Ц.Цэрэндагва нар 2016 оны 04-р сарын 06-наас 04-р сарын 14 хүртэл 7 хоног ажиллалаа.
Үнэлгээг Ховд, Бөхмөрөн, Сагил, Түргэн, Тариалан сумын Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасгийн улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид, газрын даамал, орчны бүсийн зөвлөлийн гишүүд, хилийн цэргийн 3-р заставын бие бүрэлдэхүүн хамрууллаа. Нийт 100 гаруй иргэд хамрагдлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now